הושלם פתוח ראשוני של אפליקציה ע”פ הסכם שתפ עם כץ משלוחים,המש

Read more: